Hoe het allemaal begon…

 

Herman Voordeckers is een houtbewerker wiens carrière niet op één punt kan worden teruggebracht. Net zoals zijn groot voorbeeld en “mentor” Andrew Crawford, is hij zijn professioneel leven namelijk helemaal niet begonnen als houtbewerker. Integendeel, als zoon van een kleine zelfstandige in huishoudelektro heeft hij zelf ook een opleiding elektronica gevolgd. Na deze opleiding en na zijn legerdienst te hebben volbracht, besloot Herman te gaan werken bij de firma Vanderhoydoncks Elektrotechnieken te Alken, een elektrotechnisch installateur die vooral actief is op grote werven in het Vlaams landsgedeelte. Tot op de dag van vandaag werkt hij hier nog steeds, omdat hij nooit echt de intentie had om in de voetsporen van zijn vader te treden en diens zaak verder te zetten. Zijn functie binnen het bedrijf heeft meerdere mijlpalen gekend. In 1983 trad hij er in dienst als arbeider, maar enkele jaren later mocht hij aan de slag als tekenaar op de tekenafdeling. Tijdens zijn functie als tekenaar heeft Herman van dichtbij de evolutie meegemaakt van het tekenen met inktpennen en kalkpapier naar het tekenen en ontwerpen met computer. Vandaag de dag bekleedt hij nog steeds dezelfde functie, en naast het uittekenen van de technische installaties op de grondplannen neemt hij ook het uitwerken en ontwerpen van verdeelborden voor zijn rekening. Zijn ervaring in het tekenen met computer is achteraf handig geweest voor zijn projecten in de schrijnwerkerij en biedt nu ook een meerwaarde aan zijn werk als houtbewerker: dit laat hem namelijk toe om een gedetailleerde 3D weergave te ontwerpen van een kistje in wording, zodat de klant een duidelijk idee krijgt van hoe zijn wens in realiteit zal worden omgezet.

 

Huisje, boompje, tuintje

 

In 1997 besloot Herman een zijweg in te slaan waarop hij diverse opleidingen in de schrijnwerkerij heeft genoten. Zijn eerste opleiding als schrijnwerker – timmerman werkte hij succesvol af en bracht hem dan ook een diploma schrijnwerkerij op. Om zichzelf verder te bekwamen, volgde hij hierna een bijkomstige opleiding als meubelmaker, die hij ook succesvol heeft afgesloten en die hem een getuigschrift opleverde. Al deze opleidingen zijn goed van pas gekomen tijdens de bouw van zijn huis voor zijn vrouw Marie-Claire en zijn drie zonen Frederik, Dimitri en Olivier. Door het zelfstandig uitvoeren van alle werken zoals het het maken van het dak, de trap, de binnendeuren, de keuken en de badkamer onderging de jonge schrijnwerker alvast een goede leerschool. Ook zijn opleiding als meubelmaker liet hem toe om zich zelf toe te leggen op het maken van allerhande meubels in zijn gezinswoning.

  

 

 

Leerhonger

 

De diverse projecten in de schrijnwerkerij wisten Herman zijn leerhonger echter niet te stillen. Omdat hij zijn kennis in de houtbewerking nog wat wenste te verbreden, besloot hij een driejarige opleiding te volgen als antiekrestaurateur, waarvan het eerste jaar uit een opleiding in de kunstgeschiedenis bestond. Tussendoor volgde hij bovendien nog een korte opleiding als zetelstoffeerder en deed hij een aanzienlijke kennis van houtsoorten op.

 

De eindbestemming

 

Binnen de antiekrestauratie begon Herman zich toe te leggen op het restaureren van fineer en marqueterie. Allerhande marqueterietechnieken en afwerkingsmethodes, zoals het werken met schellak, kwamen hier aan bod. Door het vele werk in zowel de schrijnwerkerij als in de antiekrestauratie, startte Herman in 2004 zijn eigen zaak in bijberoep. Deze periode kondigde het begin aan van zijn huidige bezigheid: het restaureren van antieke kistjes.

 

 

Divine Boxes

 

Omdat Herman zijn kennis steeds wilde verfijnen en hij de kneepjes van het vak wilde kennen in zowel het restaureren van antieke kistjes als het vervaardigen van eigen ontwerpen, kwam hij in contact met Andrew Crawford en Peter Lloyd. Ze zijn zijn grote voorbeelden en vooral van Andrew heeft Herman veel geleerd. Ondertussen zijn Hermans zonen aan hogere studies begonnen: Frederik studeert informatica, Dimitri heeft zich toegelegd op de architectuur en Olivier verdiept zich in de rechten. Dit zorgt ervoor dat de ideeën van de huisvader zijn uitgegroeid tot wat men een “familiebedrijfje” zou kunnen noemen: Herman ontwerpt en maakt zijn eigen kistjes, Frederik neemt het beheer van de website voor zijn rekening, Dimitri staat zijn vader bij in de ontwerpfase en in het esthetische aspect van het hele gebeuren, en Olivier legt zich toe op de formaliteiten die er bij een eigen zaak komen kijken. Maar zij vergeten niet dat dit hele verhaal niet mogelijk zou zijn zonder de steun van echtgenote en moeder Marie-Claire.

 

 

“Toen papa ons over zijn ambitie vertelde om zelf kistjes te ontwerpen en te vervaardigen, waren we het er meteen over eens: dit zou de vrucht worden van de professionele wegen die hij tot nu toe bewandeld had, alsof deze plots samen zouden komen op hun eindbestemming. Jarenlange ervaring en vakkenis omkaderd door de fijnste materialen, het concept was ons meteen duidelijk: more than just a box.”